Qovaq / Populus (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m) Qalereya    
Vələs / Carpinus  (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m) Qalereya  
Palıd / Quercus  (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m) Qalereya  
Çinar / Platan  (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m) Qalereya  
Yemişan / Crataegus  (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m)  Qalereya  
Söyüd / Salix (dibçəkdə,  H.2,5-3 m)  Qalereya  
Pavloniya / Paulownia  (dibçəkdə,  H.2,5-3,5 m) Qalereya