Üzüm (Mahmudu, Sarı Dərbəndi, Mərəndə və s.) – kökli ting
Qaysı (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Armud (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Gilas (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Şaftalı (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Gavalı (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Əzgil (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Nar (dibçəkdə, meyvə verən, H.1-1,2 m)
Alma (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Qoz Çandler (H.1,2-1,5 m)
Badam İspan (H.1,2-1,5 m)
Alça Göyçı (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)
Neqtarin (dibçəkdə, meyvə verən, H.1,5-2 m)