Sərv (H. 1-3,5 metr)  Qalereya
Sərv piramidal (H. 1-3,5 metr) Qalereya
Cupressocyparis Leylandii  (H. 1-2,5 metr) Qalereya
Cupressocyparis Leylandii “Castwellan Gold”  (H. 1-1,5 metr) Qalereya
Ardıc / Juniperus “Media old gold godet”  (H. 0,5-1 metr) Qalereya
Kedr / Cedrus “Deodora”  (H. 1-1,5 metr) Qalereya
Eldar şamı  (H. 1,5-2 metr) Qalereya
Qara şam / Pinus nigra (1,5-2 metr)      Qalereya
Muşmulla (H. 1,2-2 metr) Qalereya
Sərv limon / Cupressocyparis “Gold rider” (H. 1-1,5 metr)  Qalereya
Ligustrum (H. 1,5-3 metr) Qalereya
Daş palıd / İlex (H. 1-1,5 metr) Qalereya
Pinus austriaca (H. 0,7-1,2 metr)    Qalereya
Cupressus Arizonica  (H. 1-1,5 metr)    Qalereya
Magnoliya / Magnolia  (H. 1-1,5 metr) Qalereya