Adı Foto
Tagetes Patula Durango 
birillikÇiçəklənmə dövrü: aprel-oktyabr
Boyu: 25-30 sm
Pelargonium horturum
Çoxillik/birillikÇiçəklənmə dövrü: aprel-noyabr
Boyu: 30-35 sm 6 rəng
Gaillardia grandiflora
çoxillik,
Çiçəklənmə dövrü: iyun-oktyabr
Boyu: 30-35 sm
Petunia multiflora Duo
birillik,
Çiçəklənmə dövrü: aprel-oktyabr
Boyu: 20-30 sm
Qarışıq rənglər
Petunia grandiflora Dolce Limoncello
birillik,
Çiçəklənmə dövrü: aprel-oktyabr
Boyu: 20-25 sm
Limon rəngi
Petunia grandiflora Ultra Star
birillik,
Çiçəklənmə dövrü: aprel-oktyabr
Boyu: 30-35 sm
Qarışıq rənglər
Petunia pleasantly Blue
birillik,
Çiçəklənmə dövrü: aprel-sentyabr
Boyu: 25 sm
Mavi rəng
GAURA
çoxillik
Çiçəklənmə dövrü: may-noyabr
Boyu: 40-50 sm
Ağ rəng
GAZANİA
çoxillik, həmişəyaşıl
Çiçəklənmə dövrü: aprel-noyabr
Boyu: 25 sm
DİANTHUS
çoxillik, həmişəyaşıl
Çiçəklənmə dövrü: aprel-noyabr
Boyu: 25-30 sm
Qarışıq rənglər
Lavandula
çoxillik
Çiçəklənmə dövrü: iyun-oktyabr
Boyu: 40-50 sm
Mavi rəng
Coreopsis grandiflora sun up
çoxillik,
Çiçəklənmə dövrü: iyun-oktyabr
Sarı rəng
Lobularia clear cristal
Bir/çoxillik
Çiçəklənmə dövrü: may-oktyabr
Boyu: 15-25 sm
Mavi/ağ rəng
Begonia semperflorens stara
Bir/çoxillik
Çiçəklənmə dövrü: may-noyabr
Boyu: 30-40 sm
qırmızı/ağ rəng
Catharantus heatwave
Birillik
Çiçəklənmə dövrü: may-oktyabr
Boyu: 25-30 sm
Qarışıq rənglər
Celosia cristata Amigo
Birillik
Çiçəklənmə dövrü: may-oktyabr
Boyu: 15-20 sm
Qarışıq rənglər
Dahlia Harlequin
Çoxillik
Çiçəklənmə dövrü: may-noyabr
Boyu: 25-30 sm
Qarışıq rənglər
Diantush caryophyllus lillipot
Çoxillik
Çiçəklənmə
dövrü: may-noyabr
Boyu: 20-25 sm
Qarışıq rənglər
Gaura
Lavandula
Gaillardia
Coreopsis
Lobularia clear cristal
Begonia semperflorens stara
Catharantus heatwave
Celosia cristata Amigo
Dahlia Harlequin
Diantush caryophyllus lillipot